Otoburlar (Birincil tüketiciler veya Herbivor form)

Otoburlar (Birincil tüketiciler veya Herbivor form)
Otoburlar (Birincil tüketiciler veya Herbivor form); bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetiriciler oluşturur.

Yorumlar