Türkiyedeki Yılan Türleri

Türkiyede varlığını sürdüren 44 civarında yılan türü bilinmektedir. Bunların 10'u farklı derecede zehirli, 2'si yarı zehirli diğerleri zehirsizdir.

Şeritli Engerek: Türkiyenin en zehirli üç yılanından biridir. Diğer ikisi Boynuzlu engerek (Vipera ammodytes) ve Koca engerek (Macrovipera lebetina)
Şeritli Engerek
Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus): Türkiyede bulunan tek Boa yılanı türü. Boyu ancak en fazla 2 m'ye varmasına rağmen, diğer Boa yılanları ile birlikte "dev yılanlar"a kategorize edilir. Türkiyedeki alttürü: Eryx jaculus turcicus
Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus)

Mısır Kobrası ya da Çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia) : Türkiyede bulunan tek kobra türüdür.
Mısır Kobrası - Çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia)
Kör yılanlar (Typhlopidae) 

Kör yılan (Typhlops vermicularis)
Sivriburun yılan (Rhinotyphlops episcopus)


İpliksi yılanlar (Leptotyphlopidae) 
İpliksi yılan (Leptotyphlops macrorhychus)Boa yılanları (Boidae)

Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) 

Türkiye'de 3 alttürü bulunur bunlar: Eryx jaculus turcicus, Eryx jaculus jaculus ve Eryx jaculus familiaris dir.

Kırbaç yılanları (Colubridae) 

Hazar yılanı (Coluber caspius)
Kara yılan (Coluber jugularis)
İnce yılan ya da Ok yılanı (Coluber najadum)
Sikkeli yılan (Coluber nummifer)
Kocabaş yılan (Coluber ravergieri)
Toros yılanı (Coluber rubriceps)
Kırmızı yılan (Coluber schmidti)
Benekli yılan (Coluber ventromaculatus)
Taçlı yılan (Coronella austriaca)
Yakalı yılan (Eirenis collaris)
Halkalı yılan (Eirenis coronella)
Çizgili yılan (Eirenis decemlineatus)
Uysal yılan (Eirenis modestus)
İran yılanı (Eirenis persicus)
Van yılanı (Eirenis punctatolineatus)
Kudüs yılanı (Eirenis rothi)
Bodur yılan (Eirenis lineomaculata)
Kafkas yılanı (Elaphe hohenackeri)
İskilip yılanı (Elaphe longissima) (Esculape, Aesculapian, Eskülap)
Sarı sıçan yılanı (Elaphe quatuorlineata)
Ev yılanı (Elaphe situla)
Çukurbaş yılan (Malpolon monspessulanus) (Z)
Küpeli yılan (Natrix natrix) (yarı sucul yılan, küpeli su yılanı'da denir)
Damalı su yılanı (Natrix tessellata)
Toprak yılanı (Rhynchocalamus melanocephalus satunini)
Amanos yılanı (Rhynchocalamus barani) (E)
Urfa yılanı (Spalerophis diadema)
Kedigözlü yılan (Telescopus fallax) (Z)

Engerekler (Viperidae) 

Boynuzlu engerek (Vipera ammodytes) (Z)
Baran engereği (Vipera berus barani) (Z) (E)
Kafkas engereği (Vipera kaznakovi) (Z) (T)
Koca engerek (Vipera lebetina) (Z)
Çayır engereği (Vipera ursinii) (Z) (T)
Şeritli engerek (Vipera xanthina) (Z)
Ağrı engereği (Vipera raddei) (Z)
Vagner engereği (Vipera wagneri) (Z)
Çoruh engereği (Vipera pontica) (Z)
Küçük engerek (Vipera eriwansenis) (Z)
Bolkar engereği (Vipera bulgardaghica) (Z) (T) (E)
İç Anadolu engereği (Vipera albizona) (Z) (T) (E)
Çukurbaş yılan (Vipera monspessulanus) (Z)

Kobralar ve mercan yılanları (Elapidae) 

Mısır kobrası ya da Çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia)


Yorumlar