Biber Sulama Yöntemleri

Biber Sulama Yöntemleri

Biber yetiştiriciliğinde en iyi sulama yöntemi damla sulama yöntemidir. Damla sulama yönteminde bitkilerin kök boğazları su ile doğrudan temas etmedikleri için bir çok hastalığın önüne geçilir. Damla sulama yöntemi olmayan yerlerde Karık sulama yöntemi tercih edilmelidir.


Bitkiler karık sırtlarının tam ortasına dikilmelidir. Sulama suyu hiçbir zaman bitkilerin kök boğazı ve gövdesine temas etmemelidir. Sulama sırasında buna dikkat edilerek karıklara aşırı su verilmemelidir. Sulama suyunun akış hızı az, sulama süresi uzun olmalıdır.

Biber bitkisi suyu çok sever. Bu nedenle az su verildiği zaman bitkide birçok olumsuzluklar ortaya çıkar. Aşırı sulamadan ve çok ıslak topraklardan da hoşlanmaz. Biber yetiştiriciliğinde düzenli sulama çok önemli olduğu için sulamaya çok dikkat edilmelidir. Biber büyüme ve çiçeklenme döneminde susuzluğa karşı aşırı hassas olup, bu dönemler ile meyvelerin gelişme döneminde su isteği fazla olmaktadır. Bu dönemlerde bitki susuz bırakılmamalıdır.

Biber fidelerine dikim esnasında can suyu verilmelidir. İlk meyveler görülünceye kadarki 10-15 günlük sürede sulamadan kaçınılmalı, bitkinin kök gelişimine izin verilmelidir. Çiçeklenme döneminde aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Çiçeklenme döneminde verilen fazla su çiçek dökülmesine sebep olur. Hasat başladığı zaman bitkinin su isteği azalır.

Biber bitkisinde sulama zamanını bitkideki değişime bakarak anlamak mümkündür. Biberde sulama zamanı geldiğinde bitkinin gövde rengi koyulaşır ve siyah ile mor arası bir renk alır. Dal uçlarındaki parlaklık kaybolur, soluk bir renk alır. Ayrıca bitkinin yaprakları küçük kalır ve bitkide çalılaşma denilen dallanma artar.

Damla sulama yapılan yerlerde 3 ila 5 günde bir, karık sulama yapılan yerlerde ise 7 ile 10 günde bir düzenli sulama yapılmalıdır.

Yorumlar