Biber Yetiştirme Teknikleri

Biber Yetiştirme Teknikleri


Bilimsel sınıflandırma
Alem: Plantae (Bitkiler)
Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)
Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler)
Takım: Solanales
Familya: Solanaceae (Patlıcangiller)
Cins: Capsicum L.


BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Biber, ılık iklimlerde yıllık, tropik iklimlerde ise birkaç yıllık kültür bitkisidir. Biber meyvelerinden taze, turşu, baharat ve salça olarak değişik şekillerde yararlanılan bir sebzedir. Biber meyveleri dolmalık, uzun sivri, çarliston, domates ve süs biberleri tipinde olmaktadır. Biber meyveleri değişik mineraller özellikle C vitamini yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Acı çeşitlerde acı ve yakıcı tadı veren alkoloidleri içerir. Bunların sindirimi kolaylaştırıcı ve iştah açıcı özellikleri vardır.

YETİŞTİRME İSTEKLERİ

İklim isteği yönünden ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Biberler optimum 20-30°C sıcaklıklarda iyi yetişmektedir. Biber bitkileri 15°C' nin altında ve 32°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda zarar görür. Acı biberler tatlı biberlere göre daha toleranslıdır. Yüksek sıcaklık acı biberlerde acılığı artıran bir faktördür. Biber kökleri oldukça narin olduğundan ağır, killi ve havasız topraklarda sağlıklı olarak gelişemez nedenle tınlı- kumlu, tınlı–kili ve organik maddesi zengin topraklar biber için en
idealdir. Toprak pH’nın 6-6.5 olması istenir.

İklim İsteği

Biber ılık ve sıcak mevsim meyvesidir. Soğuklardan çok etkilenir. Yetiştirme devrelerinde sıcaklık sıfırın altında 2-3 dereceye düştüğünde tamamen ölür. Bu nedenle yastıklarda yetiştirilen fidelerin açıktaki yerlerine dikimi ilkbaharda don tehlikesi tamamen kalktıktan ve toprak ile hava sıcaklık şartları uygun bir hal alınca yapılmalıdır. Biber bitkisinde hava sıcaklığı 15 derecenin altına ve 32 derecenin üzerine çıktığında alınan verim düşmektedir.

Toprak İsteği

Biberlerde iyi bir gelişme ve yüksek verim oldukça derin, geçirgen, su tutma kabiliyeti yerinde, besin ve organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklardan en iyi netice alınmaktadır. Erken verim almak maksadıyla yapılan yetiştirmelerde takviye edilmiş kumlu topraklar ve özellikle kumlu-tınlı topraklar üzerinde durulmalıdır. Buna karşın geç olmakla beraber bol mahsul almak arzu edildiğinde kumlu-killi topraklar tercih edilmelidir. Biberler pH 6.0-6.5 toprak reaksiyonunda en iyi neticeyi vermektedir.

YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Biber fidesi viyollerde, naylon torbada ve yastıklarda yetiştirilebilir. Ortam olarak torf veya ahır gübresi, bahçe toprağı ve kumdan değişik oranlarda oluşturulabilen harç kullanılır. Harç
kullanılacaksa durumda kimyasal ilaçlarla dezenfeksiyonu veya buharla sterilizasyonu yapılarak hastalık ve zararlılardan arındırmalıdır. Serada yetiştiricilik için Şubat ortalarında ekim yapılır. Ekimden 2-3 ay sonra biber fidelerinin üzerinde ilk çiçek görülür. Bu aşama seraya dikim için en uygun zamandır. Tarlalarda yetiştiricilik için ise son donların kalktığı tarih baz alınarak
tohum ekimi ayarlanmalıdır. Açıkta geniş alanlarda yetiştiricilik için fideler sıcak yastıklara ekilir. Ekim 8-10 cm aralıklarla açılan çizilere 1 cm aralıklarla yapılır. Yastıklara tohum
ekiminden sonra üzeri 1 cm kalınlıkta harçla örtülür. Harçlı toprak hafifçe bastırılır. Daha sonra süzgeçli kovayla veya hortumla sulanır. Dikim yapılacak alan toprak tahlili sonuçlarına göre gübrelenerek işlenir, tırmıkla düzeltilir. Tek sıra yetiştiricilikte 25-30 cm‘ lik, çift sıra
yetiştiricilikte 40-50 cm’ lik masuralar hazırlanır. Sıra üzeri aralık ise, çeşide ve bölge şarlarına göre değişmekle birlikte 20-50cm olabilir. Can suyu verilir. Dikimi fidenin topraktan çıktığı derinlikte yapmalıdır.Boğaz dolgusunu çok sığ veya hiç yapmamalıdır. Dikimden sonra damla sulama yapılmıyorsa sulama arkları açılmalıdır. Sulama suyunun kök boğazıyla temasından
kaynaklanan kök boğazı yanıklığı hastalığını engellemek için bitkiler sırta dikilmelidir. Damla sulama yapmıyorsak, sulama anında suyu kök boğazına kadar yükseltmemelidir. Suyu bol vermekten ziyade azar azar sık vermelidir.Su stresi ile meyveler küçük kalır ve irileşemez. Çoğu kez çiçek silkmesi görülür. Biber bitkisi sera şartlarında büyüdükçe üst aksam yanlara yatar. Bu sebeple bitkilere destek verilmelidir. Biberde ülkemizde budama yapılmamaktadır.
Biberde gübrelemede meyve olgunluğunu geciktirmeye sebep olduğundan fazla azotlu
gübrelemeden kaçınmalıdır. Damlama sulama kullanılmıyorsa azotlu gübreler üretim boyunca üçe bölünerek yapılmalıdır. Damla sulamada ise sulama suyuyla azar azar verilir. Sonbaharda dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilerek toprağa karıştırılır. Toprak tahlili sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Genel olarak toprağın ihtiyacı varsa dekara 25-30 kg süperfosfat, 10-15
kg potasyum sülfat dikimden önce verilir.

Ekim Nöbeti

Biber tarımı yapılan alanlarda son yıllarda görülen “phytophtotra capcici” mantarına karşı önlem olarak her yıl aynı alana biber dikilmelidir. Biber ekim nöbetine girebilecek bitkiler pamuk ve buğday ve buğdaygillerdir. En iyi ekim nöbeti; buğday+ikinci ürün+biber olarak belirlenmiştir.

Toprak Hazırlığı

Sonbaharda pullukla derin sürüm yapılır. İlkbaharda ise diskaro çekildikten sonra hafif bir tapan çekilir.

Ekim ve Dikim

Tohumlar, sıcak yastıklara ekilir ve yastıklar içerisinde çimlendirilir, fideler 3-4 yapraklı olduktan sonra tüplere şaşırtılır ve Nisan ayının sonlarına doğru fideler esas dikim yerlerine dikilir. Biberler genelde sıra arası 80 cm, sıra üzeri 30-50 cm olacak şekilde dikilir. Dikim esnasında fideler çapa ile açılan yeterli büyüklükteki çukura olduğu gibi yerleştirilir ve çukurun boş kısımları toprakla doldurularak hafifçe bastırılır. Açılan bu çukurlar sedde üzerinde olmalıdır. Dikimden hemen sonra can suyu verilir.

Gübreleme

Biber yetiştirilecek toprağa toprak hazırlığı sırasında 3 ton/da yanmış ahır gübresi verilir. Dikimle birlikte fosforlu gübrenin tamamı, azotlu gübrenin yarısı uygulanır. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise ilk sulamadan önce verilmelidir. Azotlu gübre 15 kg/da N, fosforlu gübre olarak 10 kg/da P2O5 saf olarak verilmelidir.

Sulama

Biber sulamasına dikimden 10-15 gün sonra başlanmalı, ilk meyve görülünceye kadar sulamalardan kaçınılmalıdır. İlk meyve görüldükten sonra birer haftalık aralıklarla sulamalara devam edilmeli ve Eylül ayı sonu Ekim ayı başında sulamalara son verilmelidir. Biber yetiştiriciliğinde sulamaya çok dikkat edilmelidir. Sulama anında suyu karık sırtlarına ve kök boğazına yükseltmemek gerekir.

Bakım

Genellikle dikimden bir hafta sonra ot alma ve sıralar arasındaki toprağı gevşetmek amacıyla birinci çapa yapılmalı, Mayıs ayının ilk haftasından sonra tekrar boğaz doldurma ile birlikte ikinci çapa ve Haziran ayında da bir defa olmak üzere toplam üç çapa yapılmalıdır.

Biber Hastalıkları ve Mücadelesi

1. Virüs Hastalıkları

Biber Mozaik Virüsü: Tütünlerden bibere geçen bir virüs hastalığıdır. Biber yapraklarında çok bariz mozaik lekeleri meydana gelir. Bazen beyazımsı veya sarımsı mozaik yapar. Bitkilerin gelişmesini yava
şlatır. Çok yaygın bir hastalıktır. Yaprak bitleri aletler, işçiler ve tütün kırıntıları ile yayılır.

Biberde Hıyar Mozaik Virüsü: Hıyarlardan biberlere geçer. Toprak bitleri ve emici böceklerle yayılır. Çok yıllık yabani otlarda kışlar. Biber yapraklarında açık yeşil renkli mozaik lekeleri ile başlar. Meyvelerde anormal kıvrılmalar, şekil bozuklukları, sertleşmeler ve küçülmeler meydana gelir. Bitki bodurlaşır, anormal taç teşekkülü ile çalılaşma durumları görülür. Verim miktarı ve kalitesi düşer.

Biberde Patates Adi Mozaik Virüsü: Patateslerden bibere geçer, elle temasla ve aletlerle bulaşır. Biber yapraklarında damarlar üzerinde ve damar aralarında irili ufaklı nekrotik lekeler meydana gelir. Bazen bu kısımlar kurur ve delinir. Böylece yaprak kurumaları yapar. Çok şiddetli olduğunda bütün bitki kurur.

2. Solgunluk (Fusarium) Hastalığı
Virüs kadar tehlikeli bir hastalıktır. Yapraklarda solgunluk ve sap kısımları kesildiğinde iletim dokularında kahverengimsi bir renk görülmesi solgunluk hastalığının tipik belirtileridir. Solgunluk hastalığına karşı henüz bir mücadele şekli bulunamamıştır.

Mücadelesi

En garantili yol fusariuma dayanıklı çeşitleri yetiştirmektedir. Diğer yandan biber yetiştirmede toprağın mümkünse formaldehit veya tavsiye edilecek diğer bir ilaçla dezenfekte edilmesi, ayrıca temiz tohum ve fide kullanmak, uygun bir münavebe planı tatbik etmek ve yetiştirmede bakım işlerine önem verilerek bitkileri sağlam ve kuvvetli olarak büyütmektir.

3. Çökerten Hastalığı

Hastalık fideliklerdeki körpe fidelerde daha çok görülür. Fidelikte yer yer sararmalar ve fidelerin toprak yüzeylerine devrildikleri görülür. Sonuçta bu devrilen fideler kurur. Gerekli tedbirler alınmazsa önce yer yer görülen hastalık bütün fideliği sarar. Hastalığa yakalanmış fidelerin kökleri esmer veya kahverengi bir hal alır.

Mücadelesi

Hastalık sık ekim ve fazla sulama dolayısıyla süratle boya kaçan cılız fidelerde daha çok görüldüğünden bunlara dikkat edilerek hareket edilmelidir. Fideleri soğuk havalarda
üşütmemeye dikkat edilmelidir. Her yıl fide toprağını değiştirmeli ve ekimden önce düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Kimyasal maddelerle, ilaçlarla tohumlar ekimden önce dezenfekte edilmelidir.

4. Phytophtora Capcici

Bitkinin kök boğazından yüzük şeklinde siyahlaşma olarak görülür. Bitkide solgunlaşma ve ani ölümler yapar. Bu hastalığa karşı tedbir olarak, sağlıklı tohum kullanmak ve fide yetiştirmek, derin dikimden kaçınmak, sırta dikim yapmak ve kök boğazına gelmeyecek şekilde sulama yapmak gerekir.

Biber Zararlıları ve Mücadelesi

1. Danaburnu

Özellikle körpe fidelerin köke yakın boğaz kısımlarından kemirerek kurumalarına sebep olur. Fideliklerde ve yeni gübrelenmiş tarla ve bahçelerde görülür.

Emici Böcekler
Bitkilerin öz suyunu emerek gelişmeyi aksatır ve fazlalaştıkça daha büyük zararlar yapar.

Kök Ur Nematodu
Bitki köklerinde urlar meydana getirerek köklerin normal vazife görmelerine engel olur. Sonuçta bitki solar ve ölür.

HASAT ve VERİM

Mayıs ayından başlayarak Kasım ayına kadar devam eden uzun bir hasat devresine sahiptir. Dekara verimi çeşidin verimliliğine, iriliğine, yetişme ve bakım koşullarına göre değişmektedir.Normal şartlarda sivri biberler kök başına 15-25 adet, dolmalıklar 12-16 adet meyve verir. Dekara ortalama verim 2-4 ton arasında değişmektedir.
Ülkemizin bir çok yerinde yetiştirilen Biber çeşitleri şunlardır;

Sivri Biberler: Bu grupta uzun, narin yapılı, genelde orta koyulukta yeşil renkli, ince duvarlı, genelde tatlı bazen acı biberlerle, daha koyu yeşil, daha kalın duvarlı, oldukça sert dokulu, daha kısa boylu, acı ve tatlı çeşitleri içeren uzun koyu yeşil biberler yer almaktadır.

Çarliston Biberler: Uzun biberler yer almakla beraber daha iri, daha kalın duvarlı ve etli olduklarından ayrı bir grup teşkil etmektedirler. Sarı ve yeşil renkli çeşitleri olduğu gibi lezzetleri de acı veya tatlı olmaktadır.

İri Kırmızı Biberler: Uzun, kırmızı renkli biberlerin bulunduğu gruptur. Özellikle acı olanlar daha ziyade kırmızı toz biber üretiminde ve aynı zamanda pastırma yapımında geniş ölçüde kullanılır. Bu grupta yer alan daha tatlımsı çeşitler ise çoğunlukla biber salçası yapımında ve evlerde özel şekilde hazırlanan turşu yapımında kullanılır. 

Dolmalık Biberler:
Yuvarlak iri biberler grubunu teşkil eden bu biberler sarı veya muhtelif tonda yeşil renklidirler. Renk, irilik ve duvar kalınlıkları oldukça değişiklik gösterir.

Konik Biberler:
Yeşil veya sarı renkli, kalın duvarlı, çoğunlukla tatlı bazen acı olan bu biberler tamamen kızardıklarında daha ziyade biber salçası ve kırmızı toz biber yapımında kullanılır.

Domates Biberleri: Şekli domatese benzediğinden bu isimle anılmaktadır. Kırmızı renkli, dolgun etli ve tatlı lezzetli olan bu biberler ülkemizde salça üretiminde kullanıldığı gibi içi doldurularak turşu halinde değerlendirilmektedir.

Yorumlar