Domates Sulama Yöntemleri

Domates Sulama Yöntemleri


Domateste sulama yöntemi olarak en çok damla ve karık sulama yöntemi uygulanır. Bu bitkinin sulanmasında damla sulama yöntemi en uygun yöntemdir. Damla sulama yönteminde hem sudan tasarruf sağlanır, hem de tarlada yabancı ot olmaz, toprak daha iyi havalanır. Ayrıca bitkilerin ihtiyacı olan bitki besin maddeleri sulama suyu ile daha kolay verilir. Böylece verimde önemli miktarda artış sağlanır. 

Bu yöntemde bitkinin dal, yaprak ve meyveleri doğrudan su ile temas etmediğinden bu bölümler çamur olmamaktadır. Ancak bu sistemin ilk yatırım maliyeti yüksek olduğundan, getirisi yüksek olan bitkilerde ve ekonomik gücü iyi olan çiftçilerimize önerilmektedir.

Karık sulama yöntemi de ucuz ve kolay bir yöntem olduğu için domates yetiştiriciliğinde en çok uygulanan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde sulama suyu karıklara verildiğinde, suyun taşarak karık sırtında bulunan bitkilerle temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Domates fidelerine dikim sırasında can suyu verilmelidir. Hava şartlarına göre fideler tam tutana kadar bir yada iki defa sulanmalı, topraktaki mevcut nem miktarı artırılmalıdır. Bu şekilde hem fidelerin tutması hem de bitkilerin daha iyi kök gelişimi sağlanmış olur.

Bitkilerde meyveler görülüp fındık veya ceviz büyüklüğüne gelene kadar mümkünse sulama yapılmamalıdır. Bu dönemde bir yada iki kez çapa ve boğaz doldurması yapılmak suretiyle bitkinin suya olan ihtiyacı azaltılmalıdır. Eğer havalar çok sıcak ve kurak gidiyor ise bu durumda azda olsa bitkilere su verilmelidir

İlk meyvelerin ceviz büyüklüğüne gelmesinden hasada kadar geçen sürede sulama oldukça önemlidir. Bölge ve iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, damla sulama yönteminde 3 ila 7 günde bir, karık sulama yönteminde ise bir hafta veya iki hafta aralıklarla sulama yapılabilir.
Sulama sabah ve akşam serinliğinde yapılmalıdır. Havaların çok sıcak olduğu öğle saatlerinde zorunlu kalmadıkça sulama yapılmamalıdır. Bitkilerde her hasattan sonra bir sulama yapılması genel bir kuraldır. Meyvelerin gelişme dönemi içinde topraktaki su eksikliği ürün kaybına yol açmaktadır. Domateslerde düzensiz sulama meyvelerde çiçek burnu çürüklüğüne neden olur.
Domates bitkisinin su isteğini en kolay koltuklarından anlayabiliriz. Gövde ile yaprak aralarında çıkan koltuklar sabah saatlerinde parmağımızla büktüğümüzde kolay kırılıp kopuyorsa bitkinin su durumu iyi demektir. Koltuklar kolay kırılmıyor, bükülüyorsa bitkiler sulamaya gelmiş demektir. Zaman geçirilmeden derhal sulama yapılmalıdır. Domates bitkisi aşırı nemli ve çok ıslak toprakları da sevmez. Bu nedenle domates yetiştiriciliğinde topraklar çok kuru ve çok ıslak olmamalıdır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar