Pamukta Köşeli Yaprak Leke Hastaliği

Pamukta Köşeli Yaprak Leke Hastalığı

(Xanthomonas campestris pv. malvacearum)
Bitkinin yaprak, koza ve saplarında lekeler şeklinde görülür. Lekeler, intaç yapraklarında açık yeşil, yuvarlak yağ lekesi gibi görünür. Havaların ısınması ile lekeler kurur, beyazımsı bir kabuk oluşur ve yaprağın bu kısımları ölür. Hastalık çok şiddetli ise fidelerin öIümüne neden olur.
Koşullar uygun giderse lekeler esas yapraklara, sapa ve kozalara geçer bu yapraklarda lekeler damarlarla sınırlanmış ve köşelidir.

Koyu kahverenginde olan lekeler, ileri hallerde birleşerek çok büyür ve parçalanır. Genç sürgünlerde ve dallarda uzunlamasına dar lekeler şeklindedir. Sürgünlerde solgunluk yapar, dallarda lekeler zamanla siyaha döner ve siyah kol adını alır, kırılmalar meydana gelir.

Açılmamış kozalarda ise kozalar çok küçükse döküm olur. Büyüklerde ise koyu yeşil yuvarlak lekeler oluşur, kozalar normal büyüyemez, pamuğun miktar ve kalitesi düşer.
Hastalık etmeni bakteridir. En uygun gelişme sıcaklığı 25-30 °C dir. Yıldan yıla tohumla taşınır. Kuraklık ve sıcaklığa oldukça dayanıklıdır. Ancak şiddetli soğuk ve sıcaklık değişimlerinde bakteri kaybı söz konusudur. Kışı, enfekteli tohumlarda ve toprağa düşmüş bitki kalıntılarında geçirir, yayılışı rüzgarlarla ve yağmurla olur.
MÜCADELESİ:
Kültürel Önlemler: Hastalıklı tarlalardan tohum alınmamalı, hasattan sonra bitki kalıntıları yok edilmeli, su tutan topraklarda fazla suyun akıtılması için kanal açılmalı, kaymak tabakası çapa ile kırılmalı toprağın havalandırılması sağlanmalı, fazla sulamadan kaçınılmalı, 3 - 4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Miicadele, ekim öncesi tohum ilaçlamaları şeklinde olup koruyucu niteliktedir.

Yorumlar