Patates Sulama Yöntemleri

Patates Sulama Yöntemleri

Patateste en uygun sulama yöntemi yağmurlama sulama yöntemidir. Yağmurlama sulamanın yapılamadığı durumlarda karık sulama yöntemi uygulanmalıdır. Patateste ilk sulama bitki çıkışı ile yumrular meydana gelme devresinde yapılmalıdır. İlk sulamadan 20-25 gün sonra yumrular fındık büyüklüğüne geldiği dönemde ikinci sulama yapılır. Üçüncü ve dördüncü sulama 15-20 gün ara ile yapılır. Hasattan 7 ila 10 gün önce sulamaya son verilmelidir.


Patatesin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönem yaklaşık olarak çiçeklenmeden 20 gün önceden, yumru yapmaya başladığı zamana kadar geçen dönemdir. Yeterli ve düzenli sulama yapılmadığı taktirde patateste verim düşer, yumrularda meme ve çatlaklar meydana gelir. Ayrıca yumru içinde kararmalar ve boşluklar oluşur.

Patatesin sulanmasında karık sulama yöntemi kullanıldığı gibi yağmurlama sulama yöntemi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar