Salatalık Sulama Yöntemleri

Salatalık Sulama Yöntemleri

Salatalık yetiştiriciliğinde en uygun sulama yöntemi damla sulama yöntemidir. Damla sulama ile yetiştirilen hıyar bitkisinden daha fazla ürün alınır. Damla sulama yapılamayan durumlarda karık sulama yöntemi seçilmeli ve bitki karıkların tam tepesine dikilmelidir.


Fideler dikildikten sonra hava şartlarına göre bir veya iki defa can suyu verilmelidir. Hıyar bitkisi de suyu çok seven bir bitkidir. Bu nedenle toprak daima nemli olmalıdır. İlk meyveler görülünceye kadar havanın çok kurak gitmesi durumunda fazla olmamak koşuluyla 1 – 2 defa sulama yapılmalıdır.

Hıyar bitkisi susuz kaldığı zaman meyvelerde acılaşma görülür. Bitkinin gövde ve yapraklarında tüylülük artar ve yapraklar küçülür. Hıyar bitkisinde sulama açısından en kritik dönem çiçeklerin görüldüğü ve ilk meyvelerin bağlandığı dönemdir. Bu dönemde verilen fazla su çiçeklerin dökülmesine, küçük meyvelerin sararıp, boğulmasına neden olur.

Meyveler bitki üzerinde görülmeye başlandıktan sonra hıyar bitkisi 2–3 günde bir sulanmalı, her hasattan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır. Hıyar yetiştiriciliğinde sulama düzenli olmalıdır. Düzensiz sulamalarda hıyar meyvelerinde şekil bozukluğu meydana gelir. Sabah saatlerinde iri yapraklarda pörsüme görülmesi ve yaprakların aşağı doğru sarkması sulama zamanının geldiğinin bir belirtisidir.

Yorumlar